สินค้าในตลาดผุ้บริโภค (Objects in the consumer market)

มีผู้คิดแบ่งลักษณะสินค้าอุปโภค บริโภคออกเป็น 2 แบบ คือ

1.สินค้าประเภทคงทน สินค้าประเภทไม่คงทน และการบริการ

-สินค้าประเภทคงทน (Durable goods) เป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้นาน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ และรถยนต์ เป็นต้น

-สินค้าประเภทไม่คงทน (Nondurable goods) เป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง ก็หมดสภาพ เช่น เนื้อ ผัก และสบู่ เป็นต้น

-การบริการ (Services) ได้แก่การกระทำหรือความพอใจที่เสนอให้กับลูกค้า เช่น การตัดผม การซ่อมแซม การรักษาพยาบาล เป็นต้น

การแบ่งสินค้าเหล่านี้ เพือประโยชน์ในการเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้าที่บริโภคเร็ว และมีอัตราการซื้อบ่อยครั้ง ซื่งคือ สินค้าประเภทไม่คงทน และการบริการ จะเป็นต้องให้ลูกค้าหาซื้อได้สะดวก มีขายหลาย ๆ สถานที่ และต้องพยายามทำให้เกิดความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ ส่วนสินค้าประเภทคงทน จำเป็นต้องใช้การขายแบบส่วนตัว และต้องมีการบริการให้ด้วย เป็นสินค้าที่ได้กำไรมาก และจำต้องมีการให้ผู้ขายรับประกันสินค้าด้วย

2.สินค้าซื้อตามสะดวก สินค้าซื้อเปรียบเทียบ และสินค้าซื้อเฉพาะเจาะจง

การแบ่งสินค้าแบบที่สองนี้ ไม่ได้แบ่งตามบลักษณะสินค้า แต่แบ่งต่างอุปนิสัยการซื้อของผุ้บริโภค ซื่งมีลักษณะแตกต่างกัน คือ

-สินค้าซื้อสะดวก (Convenience goods) คือ สินค้าที่ผุ้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักดีแล้ว และมีการซื้อบ่อยครั้ง ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเปรียบเทียบยี่ห้อต่าง ๆ เช่น หมากฝรั่ง หนังสือพิมพ์ แขมพู สบู่ เป็นต้น

-สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping goods) คือ สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และแบบจากหลาย ๆ ร้าน ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เสือผ้า และรองเท่า เป็นต้น

-สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty goods) คือ สินค้าที่ผุ้บริโภคมองเห็นความสำคัญและต้องใช้ความพยายามในการซื้อมากเป็นพิเศษ ผุ้ซื้อมักจะเป็นผุ้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการอยู่แล้ว เช่น เคาองเสียงสเตอริโออย่างดี ทองคำ หรือ เครื่องประดับเพชรพลอย เป็นต้น

1 ความคิดเห็น:

icusa kape กล่าวว่า...

ถ้วยโฟมนี่เป็นประเภทคงทนรึเปล่าคะ

แสดงความคิดเห็น

 
 

Lorem Ipsum

Followers

Lorem Ipsum